מחפש עבודה | עובדים לעסק? פז הון אנושי כאן בשבילך!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:

  שירותי ממונה בטיחות – מה הם ?

  כמעסיק של 50 עובדים, חובה עליך לספק שירותי ממונה בטיחות בעבודה, ולדעת אילו פעולות אתה יכול לנקוט כדי להבטיח את הבריאות והבטיחות של עובדיך, קבלנים ואחרים אשר עלולים להיות מושפעים מהפעילות התפעולית של העסק שלך. מעסיקים נושאים ברוב האחריות לבריאות ובטיחות במקום העבודה, למרות שאף אדם אינו אחראי באופן בלעדי. למעשה, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 מגדיר את החובות הכלליות של כל אדם, החל ממעסיקים ועובדים ועד לבעלי עסקים, מנהלים ועוד כשמירה על בריאות ובטיחות במקום העבודה. בקיצור, כולם אחראים בחלק מסוים לבריאות ולבטיחות במקום העבודה.

  אחריות המעסיק על הבריאות והבטיחות

  בעוד שהאחריות לבריאות ובטיחות במקום העבודה אינה נופלת תחת אדם אחד, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013 קובעות כי: " האחריות למילוי אחר הוראות תקנות אלה תחול על המחזיק במקום העבודה; המחזיק במקום העבודה יפעל להבטיח יישומה של התכנית וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד שמינה ימלא אחר הוראות אלה".  לכן, רוב האחריות היא של המעסיק.

  בעלי עסקים ומעסיקים מחזיקים באחריות הגדולה ביותר בכל הנוגע לבריאות ובטיחות במקום העבודה. הם מחויבים על פי חוק לשמור על העובדים שלהם וכל מי שעשוי להיות מושפע מהעסק שלהם מפני פגיעה, לרבות לקוחות, מבקרים בסביבת העבודה, עובדים זמניים וקבלנים.

  מעסיקים צריכים לבצע את החובות הבאות כדי לעמוד באחריות הבריאות והבטיחות שלהם:

  לבצע הערכות סיכונים

   

  מעסיקים צריכים לשקול מי עלול להיות בסיכון וכיצד להגן עליהם מפני פגיעה. לאחר זיהוי והערכה של סיכונים, מעסיקים יצטרכו גם ליישם אמצעי בטיחות יעילים וליצור הצהרות שיטה לפעילויות בסיכון גבוה.

  להתייעץ עם העובדים לגבי בריאותם ובטיחותם

   

  מעסיקים נדרשים להתייעץ עם הצוות שלהם לגבי בריאותם ובטיחותם. העובדים יכולים לתת משוב שימושי לגבי הסכנות העומדות בפניהם ביום יום.

  בחרו קבלנים מתאימים

   

  אם מעסיקים קבלנים לפרויקטים מסוימים, המעסיקים צריכים לוודא שהם בוחרים בקבלנים עם הכישורים והידע הנדרשים לביצוע עבודה בטוחה ויעילה.

  ליצור מדיניות בריאות ובטיחות כתובה

   

  כתיבת מדיניות בריאות ובטיחות היא דרישה משפטית עבור חברות עם 50 עובדים או יותר. זה גם חשוב מאוד לתקשורת נהלי בריאות ובטיחות לכל החברה.

  העברת מידע על בריאות ובטיחות

   

  לאחר כתיבת מדיניות הבריאות והבטיחות, המעסיקים צריכים לתקשר אותם בכל החברה. מעסיקים צריכים לוודא שהעובדים והקבלנים מודעים למדיניות הקיימת ומתעדכנים אם יש שינויים כלשהם.

  הציגו את מדיניות הבריאות והבטיחות במקום גלוי לעין

   

  מעסיקים צריכים להציג את מדיניות הבריאות והבטיחות המאושרת בכל עת. המדיניות מציגה מידע חשוב על אחריות הבריאות והבטיחות במקום העבודה.  זה צריך להיות מוצג במקום שבו כל עובד יכול לראות את זה, או אם זה לא אפשרי, המעסיקים צריכים לספק עלונים עם אותו מידע.

  לספק ציוד בטיחות וציוד מגן אישי

   

  באחריות המעסיקים לספק את ציוד הבטיחות הדרוש, כגון ערכות עזרה ראשונה וציוד מגן אישי, הדרוש להפחתת סיכונים במקום העבודה. מעסיקים צריכים להציע ציוד זה ללא תשלום.

  לספק הדרכת בטיחות לצוות

   

  כדי שהצוות יבין את הסיכונים, הם צריכים מידה מסוימת של ידע בתחום הבריאות והבטיחות, והמעסיקים נדרשים לספק הדרכת בטיחות לעובדים.

  אחריות הבטיחות של העובדים

  לעובדים אין תחומי אחריות רבים כמו למעסיקים, אבל עדיין, לעובדים יש חובה לדאוג לבריאות ולבטיחות שלהם ושל אחרים שעלולים להיות מושפעים ממעשיך בעבודה. העובדים אחראים גם לבריאות ובטיחות מכיוון שללא מעורבותם, חברות לא היו מסוגלות ליישם ביעילות אמצעי בטיחות. עובדים צריכים להיות שותפים למדיניות והם צריכים לדעת אילו אמצעי זהירות להחיל ומתי.

  אחריות העובדים כוללת את חובות הבריאות והבטיחות הבאות, וחלות על קבלנים ובעלי מקצועות חופשיים וכן על צוות מועסק:

  לעקוב אחר הדרכות בריאות ובטיחות

   

  בעוד שמעסיקים נדרשים לספק הדרכות בריאות ובטיחות, באחריות העובדים לעקוב אחר ההדרכה. ההדרכה תעניק לעובדים ידע במגוון רחב של נושאי בריאות ובטיחות, החל מעזרה ראשונה ועד לשימוש בטוח בציוד ושליטה בחומרים מסוכנים. לאחר סיום ההכשרה הצוות נדרש ליישם את הידע הזה על סביבת העבודה. לדוגמה, עובדים שהוכשרו בעזרה ראשונה צריכים לספק זאת. כמו כן, עובדים שהוכשרו לשימוש בטוח בציוד מסוים חייבים ליישם את הידע הזה בכל פעם שהם משתמשים בו.

  יישם מדיניות בריאות ובטיחות

   

  בדיוק כפי שעובדים צריכים לעקוב אחר הדרכות בטיחות, הם גם צריכים ליישם אמצעי זהירות המתוארים במדיניות הבריאות והבטיחות של החברה. מדיניות בריאות ובטיחות תספק מידע ספציפי לחברות או פרויקטים, בעוד שההדרכה מספקת רק ידע כללי בנושא בריאות ובטיחות. הצוות חייב לעקוב אחר נהלי הבטיחות המפורטים במדיניות החברה וליישם את כל אמצעי הזהירות הנדרשים לפני תחילת משימה.

  להתעדכן במדיניות הבריאות והבטיחות

   

  מעסיקים צריכים לתקשר עם העובדים לגבי מדיניות הבריאות והבטיחות. כאשר הם עושים זאת, הצוות חייב להקדיש זמן לעכל את המידע. הצוות צריך לקרוא את מדיניות הבריאות והבטיחות ולהבטיח שהם מבינים אותם. אם מועברים עדכונים כלשהם למדיניות או לנהלים של החברה, הצוות צריך לקרוא שינויים אלה וליישם אותם בהקדם האפשרי. אם חברי צוות כלשהם צריכים לרענן את הידע שלהם על מידע בריאותי ובטיחותי, עליהם להשתמש ביוזמתם כדי לעיין מחדש בחומרי הדרכה או במסמכי בריאות ובטיחות כגון מדיניות החברה, הערכות סיכונים ותכניות הדרכה שנתיות.

  לשתף פעולה עם מעסיקים כדי להבטיח את הבטיחות

   

  כאשר מתייעצים בענייני בריאות ובטיחות, העובדים חייבים לתת את דעתם המלאה והכנה. על ידי שיתוף פעולה עם מעסיקים, הצוות יכול לסייע ביצירת מדיניות בריאות ובטיחות רלוונטית ויעילה.

  לדווח על סיכוני בטיחות ואמצעי זהירות לא נאותים

   

  עובדים משתמשים במרחב העבודה ומבצעים פעילויות שעלולות להיות מסוכנות מדי יום, כך שהם עשויים להיות בעלי סיכוי גבוה יותר לזהות סכנות וכשלים בהליכי בטיחות. אם עובדים נתקלים בסכנות כגון ציוד חשמלי פגום, הם נדרשים לדווח על כך למעסיק שלהם או לחבר צוות בכיר.

  מה הם שירותי ממונה בטיחות בעבודה ?

  שירותי ממונה בטיחות בעבודה כוללים ייעוץ בטיחותי והסמכה לתקנים בענייני בטיחות. שירותי יועץ בטיחות בעבודה מסייעים למעביד ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו. ובנוסף:

  לאתר מפגעי בטיחות וגיהות בעבודה ולהודיע עליהם למעביד.

  לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.

  לדרוש הנהגת סדרי בטיחות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.

  לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ”ד – 1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.

  לוודא הכנת תכנית לניהול הבטיחות ועדכונה כנדרש , וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה.

  לחקור תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות ולוודא הדרכת עובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהחקירה.

  לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.

  להכין הוראות בטיחות בעבודה במפעל ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמם ולעדכנם.

  להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.

  לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.

  לוודא ביצוע ביקורת ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל ציוד החייב בבדיקה תקופתית.

  לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.

  לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקנות;

  לתעד את ממצאי הבדיקות ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן ואת האמצעים שצריך לנקוט.

  לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.

  לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות במפעל ולמסור לה את כל הדרוש לפעילותה ולסייע בקידום הבטיחות.

  להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו.

  לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום. לדווח למפקח עבודה אזורי, עפ”י דרישתו , על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל.

  להתלוות למפקח העבודה בביקורי הפיקוח במפעל שבו מועסקים עובדים, ולבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות למילוי תפקידו.

  מחפש עבודה | עובדים לעסק? פז הון אנושי כאן בשבילך!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:

   דילוג לתוכן